01

Friday, July

Wakacje i Urlop

Sprawdzające się doskonale techniki podnoszenia posadzek i wzmacniania fundamentów: propozycja usług przedsiębiorstwa Wecker
 /  / Sprawdzające się doskonale techniki podnoszenia posadzek i wzmacniania fundamentów: propozycja usług przedsiębiorstwa Wecker

Sprawdzające się doskonale techniki podnoszenia posadzek i wzmacniania fundamentów: propozycja usług przedsiębiorstwa Wecker

Świadczenia opierające się na iniekcjach geopolimerowych
Świadczenia opierające się na iniekcjach geopolimerowych są wykonane przez zakład Wecker. Pracownicy po skontrolowaniu wszystkiego na miejscu, wyznaczają, jakie dokładnie mają być zrobione iniekcje geopolimerowe, żeby podnoszenie posadzki było zrobione wzorowo. Zadania te przebiegają przez otwory o małych średnicach. Ich zrobienie wzmacnia warstwę terenu i można go przez dłuższy czas wyeksploatować. Materiał iniekcyjny wypełnia powstałe ubytki, co poprawia nośność gruntu. W czasie każdej z iniekcji monitorowane są ruchy konstrukcji, co pozwoli na bieżąco ocenić jakie dodatkowo trzeba przeprowadzić usługi. Jeżeli wykonywane jest podnoszenie zapadniętych posadzek, należy szybko zadziałać, aby poprawić współczynniki izolacyjne. Jest to możliwe, bo geopolimery są obojętne dla środowiska oraz wykazują odporność na wpływ wody. Ze względu na to że etap wzmocnienia gruntu a także podnoszenia jest kontrolowany przy zastosowaniu urządzeń laserowych, nie ma potrzeby się bać, że coś zostanie zrobione źle. Poza tym, że wszystko robione jest w krótkim czasie, to jeszcze w sterylnych warunkach.

About the author:

Related posts